Cao Xanh sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng khu

Để ngày bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp, đến nay các khu dân cư trên địa bàn phường Cao Xanh đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử 5/6.

Những ngày này, tại khu vực nhà văn hóa các khu của phường Cao Xanh đều treo băng rôn, khẩu hiệu về ngày bầu cử, niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách đại diện các hộ gia đình tham gia bầu cử trưởng khu, giúp không khí ngày bầu cử thêm rộn ràng. Người dân ở 10 khu của phường đang quan tâm, cân nhắc lựa chọn người có đức, có tài để bầu làm trưởng khu trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

Nhà văn hóa các khu - Địa điểm bỏ phiếu bầu cử trưởng khu nhiệm kỳ 2022-2025 đều được trang trí cờ hoa rực rỡ, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025; Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các kế hoạch chỉ đạo của TP Hạ long, phường Cao Xanh đã ban hành Quyết định số 28/QĐ – UBND ngày 19/3/2022 về việc thành lập BCĐ bầu cử khu trưởng trên địa bàn phường Cao Xanh nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 18/3/2022 về tổ chức bầu cử Khu trưởng, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch tuyên truyền số 36/KH – UBND ngày 18/4/2022 về tuyên truyền công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn phường Cao Xanh; Hướng dẫn số 01/ HD – UBND ngày 11/4/2022 hướng dẫn công tác bầu cử.

Việc giới thiệu nhân sự bầu trưởng khu ở Cao Xanh đã đảm bảo công khai, minh bạch, lấy tiêu chuẩn, chất lượng làm trọng tâm; thực hiện bầu trưởng khu phố trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu trưởng khu để bầu Bí thư chi bộ, đảm bảo 100% Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu theo quy chế “Dân tin, Đảng cử”.

Danh sách cử tri được niêm yết tại nhà văn hóa các khu

Theo đó, cấp ủy Đảng, chính quyền phường đã chỉ đạo 10/10 khu trên địa bàn thực hiện các bước công tác bầu cử Trưởng khu, đồng thời chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất sẵn sàng cho ngày bầu cử. Phường cũng đã tích cực thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trực quan; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, các điều kiện, tiêu chuẩn bầu trưởng khu phố, qua đó đã tạo không khí sôi nổi trong nhân dân, để nhân dân hăng hái tham gia bầu cử vào ngày 5/6 sắp tới nhằm lựa chọn trưởng khu có phẩm chất, năng lực lãnh đạo xây dựng khu ngày càng phát triển.

Cùng với đó, phường Cao Xanh luôn phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tạo không khí thực sự dân chủ trong cộng đồng dân cư, sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.  Sau khi hoàn thành 3 bước quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự bẩu cử trưởng khu nhiệm kỳ 2022-2025, hiện Cao Xanh cũng đã chủ động rà soát sơ bộ cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ bầu cử; bố trí điểm bầu cử tại 10/10 Nhà văn hóa khu đảm bảo thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử.

Ngày 29/5/2022, nhân dân trên địa bàn đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường khu dân cư, nhất là tại các nhà văn hóa khu để chào mừng ngày bầu cử

Cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện tự quản trên địa bàn; Đồng thời, tập hợp, phản ánh cấp có thẩm quyền giải quyết lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12