Cải cách hành chính

Trong 02 ngày 25-26/3/2023, UBND phường tổ chức hướng dẫn cài đặt trên 1000 tài khoản. UBND phường đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Công an phối hợp đã...

Ngày 06/3/2023, phường Cao Xanh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết...

Xác định đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 65