Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Triệu Văn Nghĩa
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh:1970
- Trình độ chuyên môn:Đại học chuyên ngành khoa học, chuyên ngành Luật kinh tế
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0904.735.999
- Email: trieuvannghia@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trà Thị Bích Hà
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy
- Năm sinh:1972
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại:0915.049.063
- Email:Traha.hg.hl@gmail.com
 
- Đồng chí: Bùi Thanh Thảo
- Chức vụ: Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh: 1992
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại:0325286325
- Email: Buithanhthao92@gmail.com
 
- Đồng chí: Phùng Danh Thi
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh: 1990
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại:0936615336
- Email: Phungdanhthi@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thùy Dương
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1980
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ; Cử nhân Báo chí
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0399.536.817
- Email:nguyenthithuyduong2@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Văn Thứ
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý xây dựng
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0985.219.688
- Email:phamvanthu@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 21