Đảng ủy phường Cao Xanh: Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Đảng ủy phường Cao Xanh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022. 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 làm tình hình kinh tế tăng trưởng chậm, song với sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể, Chi bộ, khu phố bám sát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022 và Chủ đề công tác năm của Tỉnh, Thành phố, của phường.

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2021; phấn đấu hoàn thành, đạt kế hoạch công tác năm 2022. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cơ bản đi vào nền nếp trong sinh hoạt của các chi bộ, cơ quan, đơn vị; chú trọng thực hiện chuyên đề năm 2022. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và Đảng ủy phường, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết chủ đề công tác năm 2022 của Tỉnh và Thành phố; Nghị quyết Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị bộ phận chủ động rà soát các nguồn thu, không bỏ sót nguồn thu, đồng thời có biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và xây dựng cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2022 đảm bảo kế hoạch giao.

Đồng chí Trịnh Tất Thắng, Phó BT Đảng uỷ, CT HĐND phường thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hương, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như: đất đai, Trật tự đô thị, môi trường tuy đã được tăng cường nhưng vẫn còn có mặt hạn chế; Một số chi bộ khu phố chưa tạo nguồn phát triển đảng viên mới theo Nghị quyết công tác năm.

Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: Trong thời gian tới, phường tập trung đôn đốc, rà soát tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo liên quan đến các nhiệm vụ chính trị của phường. Cùng với đó bám sát tình hình thực tế của phường, có phương án, giải pháp cụ thể để quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 35- NQ/TU ngày 22/12/2021 cũng như các Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình đề ra.

Đồng chí Trà Thị Bích Hà, Phó BT TT Đảng uỷ quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên

Tại hội nghị cũng đã tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luân, Quy định, Kế hoạch của Trung ương, của TỈnh và Thành ủy./.

Ban biên tập Cổng TTĐT phường.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17