Hội đồng nhân dân phường Cao Xanh: Kỳ họp thứ 6 khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng nhân dân phường Cao Xanh vừa tổ chức kỳ họp thứ sáu (thường lệ cuối năm 2022), khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, bàn phương hướng các giải pháp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2023 và thực hiện một số nội dung khác theo thẩm quyền của HĐND phường. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì kỳ họp. Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh dự, chỉ đạo kỳ họp. 22 ông bà đại biểu HĐND phường khóa X cùng các đại biểu khách mời là các ông bà trong thường trực Đảng ủy, UBND UBMTTQ, các đoàn thể phường, các cơ quan, ban ngành, khu phố, trường học, các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường tham dự kỳ họp Tại kỳ họp, Thường trực UBND phường cáo tóm tắt Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Quang cảnh kỳ họp

 

Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, phường Cao Xanh có những thời cơ, thuận lợi mới, đan xen khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tuy có giảm, phần lớn các ca mắc mới ở thể nhẹ, hoặc không có triệu chứng, nhưng vẫn gây ra những khó khăn, sự xáo trộn cho công việc, đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kế thừa những thành tích, kết quả đạt được năm 2021, UBND phường đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết  số 56-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết số: 35 - NQ/ĐU ngày 22/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Cao Xanh về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022; Nghị Quyết số: 22/NQ - HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND phường Cao Xanh về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân, các doanh nghiệp và chỉ đạo quyết liệt của Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với chủ đề năm 2022 là“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa chủ động mọi phương án, kế hoạch bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là các đối tượng trọng điểm trước diễn biễn phức tạp của dịch bệnh; vừa chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong  năm 2022 gắn với các hoạt động phục hồi du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Bà Bùi Thanh Thảo, PCT HĐND báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động HĐND năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện   thu, chi ngân sách nhà nước trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của HĐND phường; nghe lãnh đạo UB. MTTQ phường báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022;  Công an phường báo cáo về tình hình ANTT năm 2022; về những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND và UBND phường; UBND phường báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tồn tại, vướng mắc liên quan đến kiến nghị của cử tri.

Ông Phạm Phú Sơn, Chủ tịch UB MTTQ phường báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

 Ông Vương Tùng Long, Trưởng Công an phường báo cáo tình hình ANTT năm 2022

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận và chất vấn sôi nổi với các nội dung thảo luận và chất vấn về chế độ chính sách đối với đại biểu HĐND và vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Cao Xanh.

Ông Trịnh Tất Thắng, Chủ tịch HĐND chất vấn tại kỳ họp

 

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, ông Triệu Văn Nghĩa -  Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, §¹i biÓu H§ND thµnh phè H¹ Long nhấn mạnh: Năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố và Đảng ủy phường, các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng luật, hiệu quả, thiết thực; phối hợp tốt với Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các chi bộ trong chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 theo chức trách, thẩm quyền; chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các kỳ họp để Hội đồng nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của phường; nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân đảm bảo chặt chẽ, các kỳ họp được tổ chức và điều hành đúng Luật và được cải tiến nâng cao chất lượng. Việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phù hợp với điều kiện thực tiễn và được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả. Hoạt động giám sát của Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân được tiến hành đúng Luật, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri niềm tin của cử tri với chính quyền phường ngày càng được củng cố.

Về các nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị HĐND phường cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, thiếu sót trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng. Đồng thời tập trung bàn và quyết nghị các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng thời, rà soát các chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố, của phường sớm hơn so với kế hoạch.

Ông Triệu Văn Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thực hiện quy trình miễn nhiệm trưởng ban pháp chế đối với ông Vương Tùng Long và bầu Trưởng ban pháp chế. Ông Vũ Tiến Kiên đã trúng cử trưởng ban pháp chế HĐND phường Cao Xanh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng, phó Ban Pháp chế HDND khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Kỳ họp lần thứ 6, HĐND phường Cao Xanh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã Quyết nghị thông qua 06 Nghị quyết về:

  1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023;
  2. Nghị quyết về phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2022;
  3. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024;
  4. Nghị quyết về phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách năm 2023;
  5. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng ban pháp chế;
  6. Nghị quyết về việc điều chỉnh mức thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2023

Ban biên tập Cổng TTĐT phường.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13 Tổng lượt truy cập 144585