Hội nghị tổng kết công tác bầu cử và công bố các quyết định công nhận người trúng cử trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 9/6, UBND phường Cao Xanh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử và công bố các quyết định công nhận người trúng cử trưởng khu phố, nhiệm ky 2022-2025. Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường dự và chỉ đạo hội nghị.

Phường Cao Xanh có 10 khu dân cư. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng khu nhiệm kỳ 2022-2025, ngay từ tháng 3/2022, Đảng ủy – UBND – UB.MTTQ phường đã ban hành các Kế hoạch, Hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc và bầu Khu trưởng các khu phố. Các Tổ bầu cử cũng sớm được thành lập tại các khu phố.

Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử cho 10 Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025

Công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, niêm yết danh sách cử tri và chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19… đều được các tổ bầu cử chủ động thực hiện đảm bảo đúng luật, đúng thời gian quy định.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quyền, trách nhiệm của cử tri, tham gia bầu cử đầy đủ được phường và các tổ bầu cử tăng cường thực hiện, tổ chức tuyên truyền các nội dung công tác bầu cử trưởng khu trên hệ thống loa truyền thanh của phường vào các buổi chiều và tại các hội nghị của phường và khu phố, tổ dân; giúp nhân dân nắm được các thông tin quy định cơ bản về địa điểm, thời gian bầu cử, địa điểm niêm yết danh sách cử tri; thông tin về danh sách ứng cử viên trưởng khu ở từng khu phố.

Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho 3 Tổ bầu cử có thành tích tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, triển khai cuộc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

Khen thưởng cho 7 tổ bầu cử có thành tích trong công tác chỉ đạo, triển khai cuộc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

32 cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, triển khai cuộc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 được nhận giấy khen của UBND phường

Do đó, công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 của phường Cao Xanh đã đạt kết quả cao. Ngày 5/6/2022, 5.310 cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn tham gia bỏ phiếu bầu Trưởng khu (đạt 100%). Qua đó đã bầu ra 10 đồng chí Khu trưởng với tỷ lệ phiếu bầu từ 93% trở lên; trong đó có 9 đồng chí tái cử và 1 đồng chí được bầu mới. Nhân dân phường Cao xanh đã thực hiện tốt quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân kiến nghị các vấn đề trong cộng đồng dân cư đến các cấp chính quyền.

Lãnh đạo phường tặng hoa, chia tay đồng chí Lại Ngọc Hà không tiếp tục tái cử chức danh Khu trưởng, nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử, UBND phường đã công bố và trao quyết định công nhận người trúng ứng cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, triển khai cuộc bầu cử.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 63