Phường Cao Xanh: Tiếp tục hướng dẫn Nhân dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID

Trong 02 ngày 25-26/3/2023, UBND phường tổ chức hướng dẫn cài đặt trên 1000 tài khoản. UBND phường đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Công an phối hợp đã trực tiếp hướng dẫn, sử dụng được trên 300 tài khoản. Phấn đấu hết ngày 31/3/2023, tiếp tục các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt trên 4.111 tài khoản.

Một số hình ảnh hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID trên địa bàn phường Cao Xanh

Cổng thông tin phường Cao Xanh.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 23