Phường Cao Xanh: Tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”

UBND phường Cao Xanh vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”. Đồng chí Lưu Văn Vinh, Phó Trưởng Phòng Tư pháp thành phố dự hội nghị. Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường dự, chỉ đạo hội nghị.

 

 

 

 

 

Quang cảnh hội nghị

Phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nằm ở phía Bắc - TP Hạ Long. Dân số trên 6.800 hộ với gần 21.700 nhân khẩu, nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn phường, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là dịch vụ và thương mại. Tăng trưởng kinh tế hàng năm khoảng 7,6%. Thu nhập bình quân đầu người 60 triệu/năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả 10 năm Luật phổ biến giáo dục pháp luật và 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”.

 

Trong 10 năm triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật (2013- 2022), và 03 năm triển khai Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”, cấp ủy, chính quyền địa phương đã biết tận dụng những thuận lợi, khắc phục nhiều khó khăn, đảm bảo tình hình nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các nhiệm vụ nói chung, công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở nói riêng trên địa bàn phường Cao Xanh những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó trên địa bàn phường có nhiều dự án được triển khai thực hiện: Dự án chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và khu đô thị mới Đồi Chè tại các phường: Cao Xanh, Cao Thắng; Dự án mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh ... do đó công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân càng được chú trọng tăng cường.

Việc quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng như ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức Hội nghị phổ biến, lồng ghép triển khai tại các buổi họp giao ban, sơ kết, tổng kết, các buổi sinh hoạt khu phố, qua hệ thống loa phát thanh, tờ rơi, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử và trang fanpage của phường, qua hoạt động của các Mô hình an ninh cơ sở, Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06, Nghị quyết 09 của các khu phố, mô hình “Gia đình hạnh phúc” của Hội phụ nữ khu phố. Trong các trường học thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa, giờ chào cờ và trong các tiết học như giáo dục công dân.

Các nhiệm vụ, nội dung PBGDPL đề ra đều được triển khai thực hiện, về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL, tạo được sự chuyển biến, nâng cao hiểu biết về pháp luật trong CBCC, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

Từ năm 2013 đến nay, UBND phường đã tổ chức 09 Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật thu hút được hơn 600 người tham gia. Nội dung, hình thức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ngày càng được đổi mới, đa dạng, phong phú về nội dung và cách thức, không chỉ trên diện rộng mà còn chú trọng đến chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị của phường. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được áp dụng, nhân rộng. Việc tổ chức hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm, thực sự đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, làm cơ sở để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương.

Từ khi Luật phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành (01/01/2014), UBND phường đã tổ chức quán triệt kịp thời công tác phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân về ý thức chấp hành Hiến pháp. Các hình thức phổ biển được UBND phường thường xuyên tổ chức, phù hợp, khả thi đối với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20,  21, 22 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện có hiệu quả

Từ năm 2019 đến nay, công tác hòa giải ở cơ trên địa bàn phường triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. 75/75 hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành. Từ năm 2019 đến nay, số vụ việc hòa giải thành 78/102 vụ, đạt 76.5%, số vụ hòa giải không thành: 24/102 = 23.5 %, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định, góp phần trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường; tinh thần đoàn kết cộng đồng dân cư được nâng cao. Ngoài ra, lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Kim, khu phố 2B phát biểu tham luận tại Hội nghị

Ông: Vũ Tiến Kiên, khu phố 4A phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến tham luận của các ngành, đoàn thể, khu phố, tham gia đóng góp vào những kết quả đạt được trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới. 

Đồng chí Lưu Văn Vinh, Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lưu Văn Vinh, Phó Phòng Tư pháp thành phố và đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả UBND phường đã đạt được trong 10 năm triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật và 03 năm triển khai Đề án. Các đồng chí lãnh đạo khẳng định, Phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao năng lực hòa giải viên cơ sở là 02 trong số các nhiệm vụ trọng yếu của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và thực hiện pháp luật của nhân dân trên địa bàn, điều kiện tiên quyết để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Các đồng chí yêu cầu UBND phường tiếp tục phát huy thành quả, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phổ biến pháp luật, không chỉ trong Ngày pháp luật mà là hoạt động thường xuyên, liên tục, nhiệm vụ quan trọng đồng thời với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Các đồng chí lãnh đạo phường tăng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Đề án “nâng cao năng lực hòa giải viên cơ sở, giai đoạn 2019-2022”

Nhân dịp này, UBND phường đã khen thưởng cho 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Đề án “nâng cao năng lực hòa giải viên cơ sở, giai đoạn 2019-2022”.

Ông Phạm Phú Sơn, Chủ tịch UBMTTQ phường phát động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Trong khuôn khổ nội dung chương trình, Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ phường đã phát động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ban biên tập Cổng TTĐT phường.

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31 Tổng lượt truy cập 117233