Ra mắt các Tổ công nghệ số cộng đồng

Ngày 9/6, UBND phường Cao Xanh tổ chức hội nghị công bố và ra mắt Tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND thành phố Hạ Long về việc Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố Hạ Long; UBND phường Cao Xanh đã xây dựng kế hoạch thành lập 10 tổ công nghệ số cộng đồng tại 10 khu dân cư trên địa bàn phường. Thông qua đó nhằm đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân để thúc đẩy chuyển đổi số đến từng tổ dân khu phố và các hộ gia đình, từng người dân, gắn với cuộc sống của người dân; tạo lập hành vi, thói quen số cho người dân trên môi trường số, thúc đẩy người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Chủ tịch UBND phường triển khai Kế hoạch của UBND phường về việc thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn

Mỗi tổ công nghệ số cộng đồng gồm các thành viên là Bí thư – Khu trưởng, Trưởng ban CTMT, Chi trưởng Phụ nữ, Bí thư/ Phó Bí thư và đoàn viên chi đoàn thanh niên. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng là: tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch của tỉnh, thành phố về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong khu phố. Hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt được các kỹ năng cơ bản để sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản (định danh điện tử cá nhân. bảo hiểm xã hội số, sổ sức khỏe điện tử, app Hạ Long Smart, tài khoản mobi money..) để tương tác với chính quyền, tham gia phát triển kinh tế.

Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai theo phương thức đi từng ngõ, gõ từng nhà và trực tiếp hướng dẫn từng người dân theo cách “cầm tay chỉ dẫn”. Cụ thể: Tổ công nghệ số cộng đồng khu phố sẽ kết nối, phối hợp đối với các nội dung tuyên truyền tập trung tại các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cộng đồng, các sự kiện văn hoá chính trị - xã hội; sử dụng chính các nhóm Zalo đã có của khu phố để triển khai trong việc cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn; đối với các khu phố chưa có nhóm zalo thì thiết lập mới. Tổ công nghệ số cộng đồng được cung cấp tài liệu, được tập huấn trước khi triển khai đối với từng nội dung cụ thể theo tháng, quý, năm.

Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao Quyết định thành lập cho các Tổ công nghệ số cộng đồng của phường

Thông qua việc triển khai các Tổ công nghệ số cộng đồng, phường Cao Xanh đặt ra mục tiêu trong năm 2022: 100% người dân từ 14 tuổi trở lên trên địa bàn được cấp mã định danh điện tử cá nhân và sử dụng mã định danh cá nhân hiệu quả trong giao dịch thủ tục hành chính và các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục.  Người dân từ 18 tuổi trở lên biết địa chỉ truy cập Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh và có kỹ năng cơ bản khi có nhu cầu sử dụng. 100% hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh có sản phẩm OCOP được đưa lên 3 sàn thương mại điện tử gồm Voso.vn, Posmart, Sendo; 100% hộ gia đình có sản xuất nông nghiệp có sản phẩm chủ lực biết mở gian hàng số để giao dịch trực tuyến. 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn có tài khoản mobimoney và kích hoạt sử dụng. 100% người dân có smartphone cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử, sổ bảo hiểm xã hội số, app Hạ Long Smart. 100% người dân biết sử dụng trang Zalo của xã, phường là một trong những kênh tương tác với chính quyền và giải quyết thủ tục hành chính. 100% các hộ gia đình có kỹ năng số, biết sử dụng mạng Internet an toàn…

Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Tổ công nghệ số cộng đồng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khẳng định: Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn các khu phố được thành lập sẽ là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân; là cánh tay nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số từ phường đến khu phố. Đồng chí yêu cầu các đồng chí Tổ trưởng cần xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ, công việc, phân công cụ thể theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”; phát huy vai trò của các lực lượng tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng. Mỗi Tổ công nghệ số cộng đồng cần thực hiện đúng theo yêu cầu đề ra là: Phương thức đi từng ngõ, gõ từng nhà và trực tiếp hướng dẫn từng người dân theo cách “cầm tay chỉ việc”. Tuyên truyền tập trung tại các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cộng đồng, sử dụng nhóm Zalo của khu phố.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 28 Tổng lượt truy cập 117211